Fiber in Höje

“Het is zo ver” Nu gaan we graven!

Per direct schakelen we over van theorie naar praktijk!
Nu dat de drie informatie bijeenkomsten zijn afgerond, geven we een update van de huidige status, maar eerst een paar belangrijke punten.

Er is voor een aantal huizen wel een interesse aanmelding ingestuurd, maar vervolgens is de overeenkomst niet ondertekend. Controleer a.u.b. of u bevestiging heeft ontvangen (per e-mail of per post) met als onderwerp “Tack för er beställning”. Indien u onzeker bent of uw adres juist is geregistreerd, neem dan a.u.b. contact op met ons, dan controleren wij dit voor u.

Voor diegene die nog niet getekend hebben maar alsnog mee willen doen, dit kan nog steeds door naar http://www.fibertillalla.se te gaan. Zolang de detailplanning nog niet klaar is en de machines nog niet aan ‘t graven zijn, blijft het mogelijk om zich aan te sluiten. Ons gebied is tevens uitgebreidt met Sjögränd en Bäckåsarna.

Wat is er deze zomer gebeurd?

Zoals eerder al aagegeven hebben we een overeenkomst getekend met Zitius. Wij zijn de eerste vereniging in Zweden die een schriftelijke overeenkomst hebben, aangezien wij duidelijkheid wilden voor onszelf en Zitius over de gestelde eisen. Hierdoor kunnen wij fiber aanbieden aan 100% van de huizen in ons gebied, iets wat in vele andere gebieden vaak niet het geval is.

We zijn begonnen met het werven van leden en hebben het doel van 570 aansluitingen gehaald. Het bleek zelfs dat we er ruim overheen zijn, doordat een aantal locaties meerdere aansluitingen hebben aangevraagd (prive+zakelijk), hierdoor zitten we op 600+ aansluitingen en krijgen we dus ook de afgesproken bonus (gratis fiber aansluiting voor een aantal buurthuizen in ons gebied).

(Aangezien we het gestelde doel nu bereikt hebben, kunnen we nieuwe aanmeldingen nu niet meer zien en zullen we het aantal dus niet meer bijwerken op deze website)

De gemeente heeft, met steun van ERUF 1 subsidie een openbare aanbesteding afgerond voor een deel van het stamnet. Ambtelijke molens malen altijd langzaam, maar de eerste (van de 3) aanbesteding is nu afgerond, de periode waarin bezwaar kan worden ingediend is voorbij en er is inmiddels begonnen met graven richting Sörby.

We hebben tevens een bijeenkomst gehad met Zitius en Relacom en hebben een grove planning ontvangen.

Wat gebeurt er nu?

De vereniging blijft uiteraard steun bieden aan mensen die zich alsnog willen aanmelden, maar onze focus verschuift nu naar het helpen van de aannemer met het ondertekend krijgen van alle overeenkomsten om te graven. Er zal contact worden opgenomen met alle mensen die zich niet hebben aangemeld voor een fiber aansluiting maar die wel met de aannemer te maken krijgen, voordat het werk gestart wordt.

En dan nu, waar de meeste mensen op hebben gewacht, “wanneer krijg ik nu fiber???”

Onderstaande is een indicatie and zoals u kunt zien zijn bepaalde gebieden gemarkeerd met ERUF. Dit komt doordat voor deze gebieden eerst een stamnet moet worden aangelegd en dit gaat via openbare aanbestedingen. De planning voor deze gebieden kan dus pas gemaakt worden als deze aanbestedingen klaar zijn.

Er is uitgegaan van een lange, koude winter. Blijkt dat we een korte, milde winter hebben, kunnen de werkzaamheden mogelijk eerder beginnen. Aan de andere kan is het lastig om exacte datums te plannen aangezien er momenteel op vele plaatsen in Zweden fiber aangelegd wordt en er dus een tekort is aan materiaal, machines en personeel.
We zullen deze pagina bijwerken zodra we meer informatie hebben.

 

Indien u hulp nodig heeft of aan onze mailing list wilt worden toegevoegd om belangrijke informatie te ontvangen (in het Zweeds), neem dan contact op met help@hojefiber.se

Dit geldt niet alleen voor Höje maar voor ons gehele gebied.

/Per