Ekonomisk Förening

Organisationsnummer: 769627-9640

Styrelse:

Kontakt: info@hojefiber.se

Ordförande: Lars Andersson (070-635 83 19)
Sekreterare: Ritva Ulveback (070-511 54 62)
Kassör: Jurian van der Knaap (076-7678 405)
Styrelseledamöter: Per Ekblom (070-213 19 9), Ulf Ulveback (070-511 54 62) och Nils-Owe Nilsson (070-725 13 39)

Revisor: Karin Larsson
Revisorersättare: Dan Wallgren

Firmatecknare: Lars Andersson och Jurian van der Knaap var och en för sig.

Bankkonto:

Bank Giro : 543-1325
IBAN : (kommer snart)

Stadgar:

Visa Stadgar