Möten

Årsmötet 24/5 2016

Själva årsmötet genomfördes snabbt och smidigt bl.a tack vare en aktiv och påläst valberedning och ordförande Björn T. Styrelsen tackar för att vi fick förtroende för ytterligare ett år. Ett år som vi hoppas kommer att bli mer händelserikt. Efter årsmötet hade vi det sedvanliga information och medlemsdialogen. Förhoppningsvis har alla som deltog på fått svar på sina frågor. I vart fall alla frågor som vi fram till i dag har svar på.

I stora drag är fortsättningen att vi fortsätter grovprojekteringen då vi tror att vi kan få en bättre uppfattning om priset. Vi kommer därför att ”tomta” runt i buskarna för att leta lämpligaste förläggningen. Fråga är sänd till vägverket om möjlighet till förläggning över bron.

Samtidigt vill vi se en fortsatt tillströmning av medlemmar. Förutsättningarna ändras och för att nå största möjlighet till bidrag måste vi över 80% vilket är en liten bit till.

 

Årsmötet 28/4 i By

En sammanfattning.

Årsmötet sköttes av Björn T som med smidighet o humor snabbt lirkade igenom de sedvanliga punkterna. Efter en kort fika gick vi igenom hur det ser ut just idag. Hur många medlemmar vi är och hur de är fördelade över området. Vi pratade om de ständigt förändrade förutsättningar med regelförändringar från myndigheter och vad fiberföreningar runt om oss gör.

I de diskussioner som där följde fick vi som styrelse ett antal punkter att ta med oss. Styrelsen beslutade sig därför att snabbt ha ett möte där vi skall se över genomförandet. Det var bland annat att synas vid de olika tillfällen som i sommar dyker upp där vi kan nå våra sommargäster.

Vårt mål är att under hösten gå till nästa steg med projektering men för att nå dit måst vi samla fler registrerade medlemmar. Många som tidigare meddelat sitt intresse har fortfarande inte registrerat sitt medlemskap. Därför har vi många som behöver ett samtal eller besök.

Så ta med blanketter för anmälan och även ett Informationsblad för att presentera informationen i text och knacka dörr, ta också med dessa när ni skall träffas ute i bygden. Vill ni ha hjälp, samla ihop några grannar för en träff och kontakta mig så kan jag komma och ge en presentation om vad fiber är och varför det behövs.

Mer om vad vi tänker göra i sommar kommer efter styrelsemötet.

/Per (eka) Ekblom

Tisdagen den 4 mars 2014 i By-Skymnäs folketshus.

Till informations mötet kom ca 60 intresserade deltagare, Nils-Ove Nilsson och Per Ekblom hälsade välkomna. Göran Eriksson och Jonny Lövgren från Hagfors kommun informerade om åtgärder i fibernätets utbyggnad och hur det påverkar oss. De presenterade en lösning hur det är möjligt att kunna få ”fiber” till våra hem. Vi tog en paus med kaffe, därefter berättade Peter Lustig från Sillerud om hur de gör i sitt ”Byanät”, de har kommit nästan i mål och ska koppla in sig till sommaren.

Efter frågestund, togs beslut att fortsätta arbetet med ”Fiber i Höje” och göra det möjligt.

En arbetsgrupp utsågs att arbeta vidare, samt ta fram förslag till interimsstyrelse inför nästa möte.

”Bollen är i rullning”