Varför fiber?

Varför ska vi investera i fiber?

I grund och botten är det nu eller aldrig. Telias kopparnät för telefon och ADSL är under avveckling. Flera telestationer i Hagfors Kommun kommer att stängas inom ett år. Om vi inte investerar i ett fibernät, kommer vårt enda alternativ vara att använda 3G/4G mobilt internet, som inte har kapacitet att hantera många användare samtidigt.
Genom att investera i ett fibernät tillsammans, kan vi hålla kostnaderna relativt låga. Det finns en hel del som vi tillsammans kan göra för att hålla kostnaderna nere och det är betydligt billigare om vi kan göra det tillsammans genom vår förening. Vi kan också söka bidrag till kanalisationen genom länsstyrelsen och få ett bidrag för kostnaderna. Vår nuvarande bedömning är att varje anslutning kommer att kosta mellan 15.000 och 30.000 Kr.

Men det är mycket pengar!

Ja, det är det. Vi förstår att många hushåll kommer att få svårt att finansiera detta och därför har vi redan talat med både Swedbank och Nordea, som båda uppger att de inte ser några stora problem med finansiering av denna investering, till exempel som en förlängning till inteckning på fastigheten. Vi återkommer med mer information om detta senare.

Men vi behöver inte supersnabbt internet!

Nej, antagligen inte ännu, men fler och fler byter till IP-baserade tjänster och dessa kommer alla att kräva en snabb internetuppkoppling i framtiden. Tänk på IP-telefoni och TV som i många fall redan nu levereras via adsl, något som 3G/4G mobilt internet inte kan göra.
Hem-och personliga säkerhetssystem kan också allt oftare använda en internetuppkoppling i stället för den gamla telefonen för att skicka ut larm och för att hantera systemet på nätet. Glömt att sätta på ditt hemlarm? Ta din smartphone och aktivera enkelt larmet med en app.
Inom vården provas nu nya system via bredbandslösningar för att spara in onödiga sjukhusbesök, öka komforten och den personliga säkerheten för sjuka och äldre.

Men vi bor en bit från de närmaste grannarna, kommer det inte att bli mycket dyrt för oss?

Nej, det behöver det inte bli eftersom vi alla delar på kostnaden. Varje anslutning inom vårt område kommer att kosta lika mycket. Ju fler som är med, desto lägre blir priset för var och en.
Vad händer om jag vill ansluta efter att projektet är avslutat?
Det kommer fortfarande att vara möjligt men bli betydligt dyrare. Du kommer att få betala för all grävning, fiberarbete och material själv och du kommer inte att kunna dra nytta av bidraget på 50 %. Priset blir mycket sannolikt minst tre gånger så högt som det kommer att vara under projektet.

Jag är säker på att jag inte vill ha fiber!

Det är naturligtvis din rätt. Tyvärr har det visat sig i områden där fiberprojekt redan är genomförda att det blir negativa bieffekter för fastigheter som inte är anslutna. Fastighetsvärden kan komma att minska med cirka 30% och det kan bli mycket svårare att sälja dem. Vidare så kommer den gamla telefonledningen att tas bort inom en snar framtid. I vår närhet har Telia avvecklat eller kommer att lägga ned telestationerna i Brunnberg, Uvanå, Gräs, Skoga och Noretorp under 2014-2015.
Vad händer om jag vill ha anslutningen men inga tjänster för telefon, data etc.?
Det kommer att vara möjligt, du får en fiber utan några tjänster (telefon, tv, internet) nu och behöver inte betala något efter den initiala investeringen. Detta är ett sätt att framtidssäkra din egendom, även om du för närvarande inte vill ha några internetbaserade tjänster. Vi i föreningen bygger infrastrukturen, du kommer att vara fri att välja vad du vill ha till din anslutning.

Hur mycket kommer tjänsterna att kosta?

På http://www.oppenfiber.se/ hittar du en indikation på den sannolika kostnaden från olika leverantörer på fibernätet. I många fall är den totala kostnaden för TV + Internet + telefoni lägre än vad du betalar i dag för internet.