Mer info

“Tärningen är kastad” Nu börjar det grävas!

Från och med nu så övergår fiberprojektet från teori till praktik.
Efter att vi nu har genomfört våra tre informationsmötet gör jag här en sammanfattning över läget.
Men innan detta så vill jag ta upp några viktiga punkter.

Vi har ett antal fastigheter i vårt område som enbart är registrerade men inte har skrivit avtal. För att ni inte skall missa anslutningen måste ni kontrollera att ni verkligen har skrivit på ett avtalet och att ni fått ett brev med “Tack för er beställning”. Är ni osäkra. kontakta oss och vi gör en extra kontroll av er fastighet.

Det är inte heller försent att teckna sig på http://www.fibertillalla.se.  Så länge inte detaljprojektering och grävning är påbörjad så kan ni teckna ett avtal. Området är också utökat att gälla Sjögränd / Bäckåsarna. Det är bara att hänga på.

Vad har hänt under sommaren?

Vi tecknade som tidigare nämnts ett avtal med Zitius. Vi är faktiskt den första föreningen i Sverige som har ett skrivet avtal. Vi ville ha tydlighet i vad båda parter skulle förvänta sig av varandra och vilka krav som skulle ställas. Det har gjort att vi fått ett bra förutsättningar som verkligen täcker 100% av alla boende i området vilket inte alltid uppfylls i andra områden.

Vi påbörjade värvningen av abonnenter och nådde efter sinom tid det avtalade 570 anslutningar. Det visade sig att vi inte såg allt under våran uppföljning och verkligheten är det nu över 600. Målet är med råge nått. Det innebär att den bonus som förhandlats fram faller ut till områdets föreningar.

(Vi har nu inte möjlighet att följa utvecklingen på totalen så redovisning av antal slutar på denna sida)

Kommunen har med hjälp av ERUF 1 pengar upphandlat byggande av stamledningar. När myndigheter gör sådana saker så tar det viss tid. Det skall lämnas svar och det finns besvärstider för överklaganden. Den första är redan klart och det har redan nu börjat grävas mot Sörby. I dagarna har det sista besvärstiden gått ut för övriga och arbetet kan utföras.

Det ha också genomförts ett uppstartsmöte med Zitius och Relacom. Vi har fått en GROV tidsplan över arbetet.

Vad händer nu?

Vi som förening hjälper självklart till att fler kan teckna avtal men vårt fokus kommer att flyttas till att hjälpa projektören att skriva markavtal. Alla som inte har tecknat egen fiberanslutning men som kommer att beröras av grävning skall kontakts inför grävningarna.

Till sist vilket många har väntat på När kommer fiber till mig???

Denna graf är en GROV planering.
Som ni ser är alla områden inte med och vissa områden är namngivna med ERUF. Det här är följden av att när denna plan skrevs var upphandling av ERUF inte klar. Det innebär inte att projektering står still men man har inte kunnat bestämma när och vem som skulle utföra det.
Planen är förmodligen utförd med tanke på att vi kan få en lång och kall vinter där grävning är omöjlig. Man har också svårt att veta tillgång på materiel, maskiner och personal. Det grävs som aldrig förr i hela Sverige så både personal och materielbrist har märkts.
Så fort jag får ny information kommer denna att uppdateras

 

Vill ni ha hjälp eller bli med i min mail-lista för viktig information så meddela mig på help@hojefiber.se  Det här gäller förstås alla i hela området inte bara Höjefiber

/Per